BENDROSIOS PIRKIMO-PARDAVIMO SĄLYGOS

Redakcija, galiojanti nuo 2023 m. Vasario  

 

SĄVOKOS 

PARDAVĖJAS yra UAB Rumeks-NNZ, juridinio asmens kodas 122212074, buveinės adresas Liepkalnio g. 97, Vilnius LT02121, PVM mokėtojo kodas LT222120716, registruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas; 
PIRKĖJAS yra: 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

Užsakymas – PIRKĖJO pateiktas prekių pirkimo užsakymas PARDAVĖJUI per elektroninę parduotuvę www.nnzshop.lt. 


1. UŽSAKYMO IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

1.1. PIRKĖJAS, užsakydamas prekes šioje elektroninėje parduotuvėje patvirtina, jog yra susipažinęs ir sutinka su šiomis sąlygomis, kurios laikomos pagal jo užsakymą sudaromos pirkimo – pardavimo sutarties dalimi.  
1.2. PIRKĖJAS privalo pateikti tik išsamią ir teisingą informaciją užsakymo metu, įskaitant informaciją apie prekės įpakavimą, ženklinimą, tikslų pristatymo adresą/būdą. Jeigu PIRKĖJO pateikti duomenys melagingi ar netikslūs. PARDAVĖJAS turi teisę užsakymą atšaukti. 
1.3. Mokėjimai priimami elektronine bankininkyste; bankiniais pavedimais; VISA, Mastercard, Maestro kortelėmis ir/ar kitais būdais, kurie nurodomi Užsakymo pateikimo proceso metu.  
1.4. Kiekvienas užsakymas pradedamas vykdyti per 1-2 d.d. PARDAVĖJUI gavus pilną apmokėjimą už prekes pagal užsakymą, išskyrus atvejus, kai vykdymas vėluoja dėl nenumatytų techninių kliūčių arba žmogiškųjų klaidų. Jeigu užsakymo metu PIRKĖJAS pasirenka už prekes sumokėti jas atsiimant, užsakymas pradedamas vykdyti  PIRKĖJUI atvykus pas PARDAVĖJĄ, prieš tai PIRKĖJUI gavus pranešimą, jog gali atvykti, ir sumokėjus už prekes pagal užsakymą. 
1.4.2. PIRKĖJAS už prekes pagal užsakymą turi sumokėti per 5 darbo dienas, jeigu šalys nėra aiškiai susitarę dėl kitos atsiskaitymo tvarkos, kitaip užsakymas bus anuliuotas. 
1.5. Jeigu PIRKĖJUI jau sumokėjus už prekes pagal užsakymą paaiškėja, jog PARDAVĖJAS dėl nenumatytų aplinkybių negali įvykdyti užsakymo, PARDAVĖJAS privalo susisiekti su PIRKĖJU per 1 d.d. nuo neatitikimo paaiškėjimo datos.  
1.6. PARDAVĖJAS pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti tinklapyje esantį turinį ir kainas. Tuo atveju, jeigu užsakymo vykdymo metu pasikeičia produkto kaina, bus taikoma užsakymo pateikimo metu galiojusi kaina, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (rašymo apsirikimo, aritmetinių ar pan.) klaidų ištaisymo ar kitų nuo PARDAVĖJO nepriklausančių objektyvių svarbių priežasčių. 
1.7. Prekės išvaizda gali skirtis nuo prekių nuotraukų, pateiktų šiame tinklapyje. PARDAVĖJAS neatsako už tai, kad prekės savo forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realių formų, spalvų ar kitų parametrų dėl PIRKĖJO naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo PARDAVĖJO valios. 
1.8. PARDAVĖJAS sumoka visus PARDAVĖJO banko ir banko korespondento mokesčius, o PIRKĖJAS sumoka visus PIRKĖJO banko mokesčius.  
1.9. Abi šalys sutinka, kad jei PARDAVĖJAS nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal šias sąlygas ar kitus įsipareigojimus, PIRKĖJAS turi teisę sulaikyti bet kokią PARDAVĖJUI mokėtiną atitinkamo dydžio sumą (arba atitinkamo dydžio mokėtinos sumos dalį). Minėtos sumos mokėjimas gali būti sulaikomas tol, kol tinkamai įvykdomas įsipareigojimas.

 
2. PRISTATYMO SĄLYGOS

2.1. Prekių pristatymas vykdomas Baltijos šalių teritorijose (Lietuva, Latvija, Estija) per paštomatus arba kurjeriu. PIRKĖJAS gali prekes atsiimti pats, be pristatymo išlaidų, PARDAVĖJO prekių išdavimo punkte adresu Liepkalnio 97, Vilnius LT02121, Lietuva. 
2.2. PIRKĖJAS prekes atsiimti PARDAVĖJO prekių išdavimo punkte gali tik gavęs pranešimą, jog gali atvykti atsiimti prekių. Prekės pradedamos ruošti PIRKĖJUI atvykus pas PARDAVĖJĄ ir sumokėjus už prekes pagal užsakymą, jeigu mokėjimas nebuvo atliktas iš anksto. 
2.2.2. PIRKĖJAS, pasirinkęs atsiėmimą PARDAVĖJO prekių išdavimo punkte, prekes turi atsiimti per 7 d.d. nuo datos, kai gavo patvirtinimą, jog gali atvykti, kitaip užsakymas bus anuliuotas. Šis punktas negalioja, jeigu PIRKĖJAS ir PARDAVĖJAS iš anksto sutaria ilgesnį atsiėmimo terminą. Prekes, pristatomas per paštomatus ar kurjerius, PIRKĖJAS privalo atsiimti pagal tokių pristatymo paslaugų teikėjų taikomas atitinkamas sąlygas ir terminus. 
2.2.3. PIRKĖJUI prekes atsiimant PARDAVĖJO prekių išdavimo punkte PARDAVĖJAS gali paprašyti gavėjo vardo, pavardės, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, įmonės pavadinimo, atstovavimo pagrindo bei kitų įmonės rekvizitų. 
2.3. PARDAVĖJAS, jeigu būtina, į išankstinę sąskaitą gali pridėti papildomus transportavimo kaštus, atsiradusius transportuojant, prieš tai pranešęs PIRKĖJUI. 
2.4. PARDAVĖJAS užtikrina, jog laikysis numatomų pristatymo terminų (1-5 d.d.), išskyrus tuos atvejus, kai dėl nenumatytų trikdžių prekė negali būti pristatyta laiku arba prekės nebėra PARDAVĖJO sandėlyje. PARDAVĖJAS privalo apie tai informuoti PIRKĖJĄ, kartu suderinant naują prekės pristatymo terminą. Jeigu naujas prekės pristatymo terminas PIRKĖJUI nepriimtinas, jis turi teisę atsisakyti užsakymo. 
2.5. PIRKĖJAS, gavęs pažeistą siuntą, neteisingą prekių komplektaciją arba kiekį, privalo kuo įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 7 dienas po prekių gavimo, apie tai pranešti PARDAVĖJUI. Praleidus šį terminą, pretenzijos nepriimamos. 
2.6. Po užsakymo pateikimo ir patvirtinimo iš PARDAVĖJO pusės, PIRKĖJAS neturi teisės keisti užsakyme nurodytų prekių asortimento ar kitų užsakymo parametrų, taip pat atsisakyti užsakymo, išskyrus atvejus, kai PARDAVĖJAS sutinka su tokiu PIRKĖJO pageidavimu keisti užsakymo parametrus ar jį atšaukti. 
2.7. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugadinimo rizika pereina PIRKĖJUI nuo to momento, kai prekė faktiškai perduota PIRKĖJUI. 
2.8. PARDAVĖJAS neatsako už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės PIRKĖJUI nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo PARDAVĖJO, kaltės arba dėl nuo PIRKĖJO priklausančių aplinkybių. 

 
3. GARANTIJA IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS

3.1. PIRKĖJAS, jeigu tai yra fizinis asmuo, turi teisę per 14 dienų nuo prekės įsigijimo datos atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties raštu, pranešdamas apie tai PARDAVĖJUI ir grąžinti kokybiškas nenaudotas ir nesugadintas prekes, nepateikdamas jokios priežasties, išskyrus tuos atvejus kai sudaroma viena iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių. 
3.1.2. Ši atsisakymo teisė taip pat negalioja, jeigu neišsaugota/pažeista prekės pirminė pakuotė arba išimtos iš pakuotės prekės neįmanoma grąžinti dėl sveikatos apsaugos, higienos ar karantino priežasčių. 
3.1.3. PIRKĖJUI atsisakius sutarties ir grąžinant prekes, jis privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas arba grąžinti prekes savo sąskaita į PARDAVĖJO prekių išdavimo punktą. 
3.2. Kiekviena asmeniniam (ne komerciniam) tikslui naudojama prekė turi 24 mėnesių garantinį laikotarpį, kuris apima prekės trūkumus, atsiradusius dėl PARDAVĖJO kaltės. 
3.2.2. Garantija negalioja prekėms, kurios turi: 

  • Savavalio ardymo, gadinimo požymius arba trūkumus, atsiradusius dėl PIRKĖJO kaltės. 
  • Trūkumus, sukeltus nekontroliuojamų reiškinių ir stichijų, tokių kaip lietus ir saulės spinduliai; 
  • Trūkumus, sukeltus netinkamų laikymo sąlygų, cheminių pažeidimų, skysčių, drėgmės; 
  • Produkto susidėvėjimo ar kitokio išvaizdos pasikeitimo dėl naudojimo; 
  • Trūkumus, sukeltus produkto maksimalios apkrovos viršijimo. 

3.3. PIRKĖJAS turi teisę reikalauti grąžinti arba pakeisti prekes, kurių pakuotė siuntimo metu buvo pažeista, be jokių papildomų mokesčių. Ši sąlyga galioja, jeigu pakuotė buvo atidaryta, pradurta, suplėšyta ar kitaip žymiai pažeista iki prekės gavimo/atsiėmimo momento. 
3.3.2. PIRKĖJAS, gavęs pažeistą siuntą ar prekę, privalo kuo įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 7 dienas po prekių gavimo,  apie tai pranešti PARDAVĖJUI. Pažeistos pakuotes arba prekės nuotraukas PIRKĖJAS privalo atsiųsti el. paštu. 
3.4. PIRKĖJAS turi teisę reikalauti nemokamai prekes pakeisti, jeigu prekės ar pakuotės trūkumai yra PARDAVĖJO arba kurjerio kaltė. 
3.5. PIRKĖJAS, grąžindamas arba keisdamas prekes, turi turėti originalų pirkimą įrodantį dokumentą, t.y. sąskaitą faktūrą ir tapatybę įrodantį dokumentą.  
3.6. PIRKĖJAS, už grąžinamų prekių saugų atvykimą atgal pas PARDAVĖJĄ atsako pats. 
3.7. PARDAVĖJAS užtikrina, kad faktiškai pristatytų prekių asortimentas, kiekis atitinka nurodytus užsakyme ir pristatymo dokumentuose. 
3.8. Šalys sutaria, kad jeigu po prekių tiekimo arba paslaugų teikimo įforminimo neatitinka/keičiasi tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų apmokestinamoji vertė ir (arba) kiekis, prekės (ar jų dalis) grąžinamos, prekių (ar jų dalies) arba paslaugų atsisakoma ar dėl kokių nors kitų priežasčių keičiasi PIRKĖJO mokėtinas atlygis, PIRKĖJUI pareikalavus,  PARDAVĖJAS turi atitinkamais buhalteriniais dokumentais įforminti minėtų aplinkybių pasikeitimus. 
3.9. Aptikus prekių perteklių, PIRKĖJAS privalo apie tai pranešti PARDAVĖJUI. PIRKĖJAS turi teisę atsisakyti priimti neužsakytas prekes ir už jas nemokėti, o PARDAVĖJAS turi jas atsiimti.  

 

4. PAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS

4.1. Jeigu tas buvo susitarta iš anksto prieš patvirtinant užsakymą, PARDAVĖJAS privalo laikytis PIRKĖJO pakavimo, ženklinimo ir transportavimo nurodymų. Kitais atvejais prekės pateikiamos standartinėje PARDAVĖJO ar gamintojo naudojamoje pakuotėje arba supakuojamos PARDAVĖJO nuožiūra. 
4.2. PIRKĖJUI pakuotėje pastebėjus prekių kiekio trūkumą, palyginus su nurodytu kiekiu ant sąskaitos faktūros, PARDAVĖJAS įsipareigoja padengti trūkstamo kiekio vertę arba pristatyti trūkstamas prekes, bet PIRKĖJAS turi tai įrodyti. 

 

5. DOKUMENTAI 

5.1. Prekių transportavimo, pirkimo, pardavimo, tikslinantys dokumentai turi atitikti apskaitos įstatymų reikalavimus. Jei PIRKĖJAS nustato, kad dokumentuose yra klaidų ar trūksta dokumentų, PIRKĖJAS įsipareigoja nedelsdamas apie tai informuoti PARDAVĖJĄ, o PARDAVĖJAS įsipareigoja pateikti teisingus dokumentus ne vėliau nei per 3 darbo dienas. 
5.2. PARDAVĖJO pateikiamoje sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyti tokie duomenys: PARDAVĖJO prekės pavadinimas, kaina, nuolaidos, kiekis, PARDAVĖJAS, PIRKĖJAS, valiuta, užsakymo numeris. 
5.3. Sąskaitoje pateikti duomenys turi sutapti su pirkimo užsakyme pateiktais duomenimis ir atitikti sutarties reikalavimus, jei šiuo klausimu šalys nesusitaria kitaip. 
5.4. Jeigu PIRKĖJAS užsakymo metu pasirenka gauti sąskaitą faktūrą, PARDAVĖJAS įsipareigoja el. paštu išsiųsti PIRKĖJUI sąskaitą faktūrą per 4 d.d. nuo prekės išsiuntimo datos. Ši sąlyga netaikoma, kai PIRKĖJAS nesuteikia el. pašto kaip kontakto. Tokiu atveju PIRKĖJUI paprašius sąskaitos faktūros, ji pateikiama PIRKĖJUI šalių suderintu būdu. 

 

6. KOKYBĖ IR SAUGUMAS

6.1. PIRKĖJAS, užsakant prekes iš www.nnzshop.lt sutinka, jog PIRKĖJO asmeniniai duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, el.pašto adresas, kiti kontaktiniai duomenys, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, įmonės PVM kodas, adresas ir kiti pirkimo duomenys, tokie kaip prekių pavadinimai, kiekis, krepšelio suma, pirkimo data ir, kai reikia, asmens kodas, bus saugomi remiantis atitinkamais asmens duomenų apsaugos, buhalterinės apskaitos ir mokesčių įstatymais. PARDAVĖJAS įsipareigoja duomenis naudoti tik apskaitos, sąskaitų faktūrų sudarymo, užsakymų vykdymo ir operacijų dokumentavimo tikslais. 
6.2. PARDAVĖJAS įsipareigoja pirkimo metu pateiktos konfidencialios informacijos neperduoti trečiosioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kai to reikia tinkamam sutarties įvykdymui, PARDAVĖJO teisėtų interesų apsaugai ar to reikalauja atitinkami LR teisės aktai. 
6.3. PARDAVĖJAS turi teisę bet kada šias sąlygas koreguoti ar pildyti, paskelbdamas naują sąlygų redakciją šiose taisyklėse nurodytoje internetinėje parduotuvėje (interneto svetinėje). PARDAVĖJAS neprivalo apie pakeitimus atskirai pranešti kiekvienam PIRKĖJUI. Konkretaus užsakymo įvykdymui ir dėl jo susiklosčiusiems tolesniems šalių santykiams galioja ta šių sąlygų redakcija, kuri galiojo užsakymo pateikimo metu. 
6.4. PARDAVĖJAS garantuoja PIRKĖJUI, kad parduodamos prekės yra geros kokybės, be matomų ir nematomų defektų ir atitinka jų numatytą paskirtį. 
6.5. Parduodamų prekių ir pakuočių saugumas ir kokybė privalo atitikti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisinius reikalavimus. Jeigu prekė pagal PIRKĖJO pateiktą užsakymą turi būti tiesiogiai pristatoma į kitą šalį ir PARDAVĖJAS tokį užsakymą patvirtina, prekės ir pakuočių saugumas turi atitikti tos šalies reikalavimus. 
6.6. Šalys susitaria, kad PIRKĖJAS turi teisę pateikti pretenzijas dėl prekių kokybės defektų, atsiradusių per garantinį laikotarpį, iškart pastebėjęs defektus, bet ne vėliau kaip per 14 dienų po defektų išaiškėjimo.

 

7. BAIGIAMOSIOS NOSTATOS

7.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.  
7.2. PIRKĖJO pateikto PARDAVĖJUI užsakymo ir/ar šių taisyklių pagrindu tarp šalių kylantiems pirkimo – pardavimo teisiniams santykiams, tame tarpe ir garantiniams įsipareigojimams, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.  
7.3. PIRKĖJAS, jeigu tai yra fizinis asmuo, patvirtina, kad šiose taisyklės pateikta informacija apie teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties jam yra aiški, suprantama ir pakankama. 
7.4. Visi nesutarimai, kilę dėl PIRKĖJO pateikto PARDAVĖJUI užsakymo ir/ar šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, teismingumą nustatant pagal PARDAVĖJO buveinę. 
7.5. Šio tinklapio ir/arba šių taisyklių turinys negali būti kopijuojamas ar naudojamas be PARDAVĖJO sutikimo. 

SVETAINĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

1. BENDROS SĄLYGOS

1.1. Toliau išvardintos naudojimo sąlygos yra taikomos lankantis bei naudojantis UAB Rumeks-NNZ (toliau – Rumeks-NNZ) priklausančioje svetainėje, www.nnzshop.lt esančia informacija, įskaitant visus duomenis, failus ir pirminius kodus. Jeigu svetainės lankytojas nesutinka su šiomis naudojimo sąlygomis, jis šia svetaine, bei joje esančiais pasiūlymais ar kitomis jos teikiamomis galimybėsmis naudotis negali.
1.2.
Rumeks-NNZ išlaiko teisę vienašališkai ir be išankstinio perspėjimo svetainės naudojimo sąlygas keisti ir modifikuoti, naujas (atnaujintas) svetainės naudojimo sąlygas paskelbiant svetainėje www.nnzshop.lt.

 
2. AUTORINĖS TEISĖS IR VARTOTOJŲ TEISĖS

2.1. Visos teisės, nebent nurodyta kitaip, įskaitant visas intelektinės nuosavybės teises, esančias šioje svetainėje, ir informacija esanti šioje svetainėje, įskaitant visus duomenis bei failus  priklauso Rumeks-NNZ.
2.2. Draudžiama šioje svetainėje esančią informaciją, įskaitant visus duomenis bei failus modifikuoti. Draudžiama be atskiro Rumeks-NNZ sutikimo bet kokią šios svetainės dalį kopijuoti, dauginti kitame tinklapyje arba kitaip naudoti arba imituoti, jog kitas tinklapis yra susijęs su Rumeks-NNZ.  

 
3. ATSAKOMYBĖ

3.1. Rumeks-NNZ stengiasi, jog šioje svetainėje esanti informacija būtų teisinga, bet Rumeks-NNZ nesuteikia garantijos šios svetainės informacijos teisingumui, išsamumui ir naujumui. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius teiginiusus ar reikalavimus atlyginti žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusią su svetainės naudojimu ar joje pateikiama informacija.
3.2.
Jei Rumeks-NNZ interneto svetainėje yra pateikiama trečiųjų šalių informacija ar nuorodos, tai neturėtų būti suprantama kaip mūsų pateikiamos rekomendacijos. Kadangi mes netikriname tos informacijos tikslumo, išsamumo ar teisėtumo, mes, suprantama, negalime prisiimti už ją atsakomybės. 
3.3. Lankytojas yra atsakingas už šioje svetainėje esančios informacijos naudojimą.
3.4. Rumeks-NNZ nėra jokiais atvejais atsakinga už padarytą žalą, sukeltą šių veiksnių: 

  • šios svetainės turinio ar informacijos naudojimo; 
  • šioje svetainėje esančių nuorodų į kitas svetaines turinio naudojimo, arba bet kokios svetainės, kuri turi nuorodą į šią svetainę, naudojimo; 
  • trečiųjų šalių teisių pažeidimų, sukeltų dėl šioje svetainėje esančios informacijos naudojimo. 

Aukščiau išvardinti a-c punktai negalioja, jeigu žala yra sukelta dėl Rumeks-NNZ tyčinių veiksmų arba aplaidaus neatsargumo. 

3.5. Nors Rumeks-NNZ sieka užtikrinti 24 valandų/ 7 parų prieigą prie šios svetainės, Rumeks-NNZ nėra atsakinga už bet kokią žalą, sukeltą nesant tam tikru laikotarpiu techninės prieigos prie svetainės. Prieiga prie svetainės gali būti laikinai arba nuolatiniai sustabdyta be išankstinio perspėjimo. Rumeks-NNZ turi teisę, nenurodant priežasčių, bet kokiam lankytojui ar trečiajai šaliai nutraukti prieigą prie šios svetainės ir pasilieka teisę tą vykdyti, naudojantis techninėmis priemonėmis. Rumeks-NNZ nėra atsakinga už bet kokią to sukeltą žalą.

 
4. ASMENINĖ INFORMACIJA

4.1. Lankytojo asmeninė informacija ar duomenys gali būti renkama ir apdorojama RumeksNNZ, jam lankantis šioje svetainėje. Informacija dėl lankytojų asmeninės informacijos rinkimo ir apdorojimo yra patalpinta RumeksNNZ Privatumo Politikoje.

 

5. TAIKOMI ĮSTATYMAI IR GINČAI

5.1. Lankytojas yra atsakingas už šalies, iš kurios lankosi šioje svetainėje, taikytinų teisės aktų laikymąsi ir kitų jo atžvilgiu taikytinų teisės aktų laikymąsi. 

UAB „Rumeks-NNZ”
Liepkalnio g. 97
LT 02121 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 215 2329 
Mob. tel.: +370 698 41770
Faks.: +370 5 215 2404 
El. p.: rnnz@rnnz.lt
www.rnnz.lt